Istorija
CRKVE
PALATE

FORTIFIKACIJA

LICNOSTI

OBALA
MUZEJI
TRADICIJA
fotografije
OSTRVA
DODJITE U PERAST!
prakticne informacije


Zanimljivosti

Potpis koji je slikar Tripo Kokolja stavio u dno oltarske freske u crkvi Svete Ane glasi:

V MOLITVACH TVOIEH SPOMENISE
I OD MENE GRESNICA
TRIPO COCOGLIA PITVR MOLIM
 
     
 

Sveti Nikola - nalazi se na glavnom trgu, postavljena u pravcu istok zapad. U danasnjem obliku sagradjena je 1616.god. iako postoji pomen ranije crkve iz 1564.g. Odmah uz staru crkvu sv.Nikole, sa njene zadnje strane, nalazi se dio nove nedovrsene crkve, od koje su izgradjeni samo apsida sa sakristijama. Kamen temeljac nove crkve postavljen je 1740.g. , a gradjena je do 1800.g. Dalje radove definitivno su prekinuli Napoleonovi ratovi. Stara i velika nedovrsena crkva sv.Nikole danas cine jedinstvenu cjelinu.
Pored crkve nalazi se zvonik podignut 1691.g. po nacrtu mletackog arhitekte Giuzeppe Beatija. Visok je 55 m i za njegovu gradnju je utroseno 50.000 dukata. Radjen je u epohi baroka, zvonik nosi elemente romanike i renesanse. Najvece zvono iz 1713 dar je nadbiskupa Andrije i Vicka Zmajevica. Dva manja zvona postavljena su 1797.g.. Sat na zvoniku donijet je iz Venecije i postavljen 1730. Crkva sv.Nikole posebno je bogata slikama Tripa Kokolje, u njoj se nalaze orgulje, godina postavljanja nije poznata, prvi pomen o popravkama je iz 1699.g. U riznici crkve su bogate umjetnicke slike i dragocjeni tekstil crkvenih odezda iz XVI i XVII vijeka.

Gospa od rozarija Kapelu Gospe od Rozarija podigao je Andrija Zmajevic 1678.g. kao svoj mauzolej. Na crkvi kao i na zvonikui na palati prepoznaju se stilske karakteristike renesanse i baroka. Pored crkve se nalazi vitki osmougaoni zvonik koji se ubraja medju najljepse na Jadranskoj obali, a pretpostavlja se da je uradjen po nacrtima Andrije Zmajevica.

Sveti Jovan krstitelj - nalazi se u zapadnom dijelu Perasta, uz stari put. Prvi put u dokumentima se spominje 1595.g., a pripadala je srednjevjekovnoj "Bratovstini rana Gospodnjih." Jedno zvono datire iz 1596. Fasada je jednostavna sa lijepo profilisanim portalom nad kojim se nalazi mala rozeta

Sveta Ana - nalazi se na oko 300 m od peraske tvrdjave. Ne zna se tacna godina izgradnje, ali Drago Martinovic ( 1697-1781) u svojim Analima kaze da je prastara ( antichissima ) i da su oko nje kuce. Zabiljezeno je da je 1693.g. izgorio oltarski dio i da je izradjen novi. Prema knjizi racuna crkve sv.ane, a narocito prema rijetkom potpisu koji je Tripo Kokolja ostavio u dnu oltarske freske, moze se utvrditi da je naslikana 1708.g.Dimenzija crkve je 5x3 m zasvedena je i pokrivena kamenim plocama. Procelje crkve je jednostavno sa malim zvonikom na preslicu.

Sveti Marko - nalazi se u Pencicima kod palate Smekja. Malu crkvu mauzolej u cast Bogorodice, sv.Ane, sv. Mateja i sv.Marka evandjeliste, podigao je Matej Stukanovic. Procelje je oiviceno sa dva visoka pilastra, koji se zavrsavaju korintskim kapitelima. U sredini krovnog zabata smjestena je malena rozeta, a na samom zabatu su skulpture: Uskrsnulog Krista, sv.Petra sa kljucevima i sv.Marka sa Evandjeljem u ruci. Iza crkve na zadnjem zidu se nalazi zvonik na preslicu. U unutrasnjosti crkve koja je 1959.g. potpuno adaptirana za skladiste IMK JADRAN sacuvani su samo grobovi brace Stukanovic sa ostecenim brgovima i zajednicki grob Bratovstine. U crkvi su, izmedju ostalih, sahranjeni Martija Stukanovic, barski nadbiskup i Andja , zena admirala Matije Zmajevica.

Sveti Antun - nalazi se visoko iznad obale, u blizini peraske tvrdjave. Crkvu su podigli Mazarovici 1679.g. Zajedno sa crkvom zidan je i samostan za franjevce mletacke provincije. Oni su dosli 1636.g. na poziv Perastana radi otvaranja skole za osnovno i nauticko obrazovanje. Bavili su se medicinom i imali su svoju apoteku. Barokna crkva sv.Antuna na procelju, pored portala, ima dva elipticna prozora. Crkva je do XIX vijeka imala orgulje. Samostan je imao i bogatu biblioteku. Jedan dio knjiga je prenesen u franjevacku biblioteku u Kotoru.

Pravoslavna crkva Hram rodenja presvete bogorodice - Sagraden je 1757. godine, a obnovljen 1864. godine. Crkva je jednobrodna sa jednim oltarom na volat, sa polulucnim prozorima oltarskih nisa. Ima dograden drveni hor ili baladur, uticaj primorskog stila. Inace crkva je vizantinskog stila i ima znacajan ikonostas.

Search: ok

EXPEDITIO
Centar za odrzivi prostorni razvoj

Copyright 2006 EXPEDITIO
All Rights Reserved